BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Naša firma kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu našich zamestnancov, pričom ide o základnú zložku v kompletnej organizácii a je dôležitým a nevyhnutným prvkom pri dodržiavaní správneho fungovania každej spoločnosti, ktorej záleží na svojich pracovníkoch, ich lepšej motivácii pre zvyšovanie efektivity práce.

V záujme spoločnosti je nielen ochrana zamestnanca, ale aj ochrana každého zmluvného partnera, pričom sa môže spoľahnúť na odbornú znalosť našich pracovníkov v tejto oblasti pri realizácii projektov.

Spolupracujeme s akreditovaným tímom školiteľov a kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú na starosti celú agendu v rámci oblasti BOZP.

Každý zamestnanec musí pred vycestovaním absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len BOZP).  Zároveň obdrží ochranné pracovné oblečenie v prípade potreby, ochranné pomôcky príp. inú vyžadujúcu dokumentáciu ako je napr. SCC certifikát.

Dôležitou súčasťou je vstupná lekárska prehliadka, ktorú prepláca zamestnávateľ automaticky každému zamestnancovi. Daná prehliadka by mala obsahovať najdôležitejšie a smerodajné informácie o čiastkových vyšetreniach, ktoré poukazujú na vyhovujúci zdravotný stav konkrétneho druhu profesie zamestnanca.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zvar s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.