BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Naša firma kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu našich zamestnancov, pričom ide o základnú zložku v kompletnej organizácii a je dôležitým a nevyhnutným prvkom pri dodržiavaní správneho fungovania každej spoločnosti, ktorej záleží na svojich pracovníkoch, ich lepšej motivácii pre zvyšovanie efektivity práce.

V záujme spoločnosti je nielen ochrana zamestnanca, ale aj ochrana každého zmluvného partnera, pričom sa môže spoľahnúť na odbornú znalosť našich pracovníkov v tejto oblasti pri realizácii projektov.

Spolupracujeme s akreditovaným tímom školiteľov a kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú na starosti celú agendu v rámci oblasti BOZP.

Každý zamestnanec musí pred vycestovaním absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len BOZP).  Zároveň obdrží ochranné pracovné oblečenie v prípade potreby, ochranné pomôcky príp. inú vyžadujúcu dokumentáciu ako je napr. SCC certifikát.

Dôležitou súčasťou je vstupná lekárska prehliadka, ktorú prepláca zamestnávateľ automaticky každému zamestnancovi. Daná prehliadka by mala obsahovať najdôležitejšie a smerodajné informácie o čiastkových vyšetreniach, ktoré poukazujú na vyhovujúci zdravotný stav konkrétneho druhu profesie zamestnanca.

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Zvar s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Zvar s.r.o.. Viac informácii